STOWARZYSZENIE FORUM ROZWOJU REGIONU W WISZNICACH

O nas

Pełna nazwa stowarzyszenia: 

Stowarzyszenie „Forum Rozwoju Regionu”

Siedziba: Wisznice
Data przyznania statusu OPP (Organizacji Pożytku Publicznego): 4 kwietnia 2008
Nasz numer KRS (w Krajowym Rejestrze Sądowym): 0000217130
Nr konta: 64 8055 0006 0006 9225 2000 0001 Bank Spółdzielczy w Wisznicach

Uprzejmie prosimy o przekazanie 1% swojego podatku dochodowego na realizację celów statutowych naszego stowarzyszenia, wpisując w rozliczeniu rocznym do Urzędu Skarbowego w PIT pełną nazwę stowarzyszenia i numer KRS.
Z góry dziękujemy – każda złotówka jest dla nas cenna i zostanie wydana na cele pożytku publicznego.

Cele Stowarzyszenia:
 • Aktywny udział w kreowaniu organów władzy państwowej i samorządowej
 • Działalność charytatywna i organizacja wolontariatu
 • Działanie na rzecz rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych
 • Inicjowanie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego
 • Niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci prowadzącej do pełnej aktywności życiowej, zawodowej i społecznej
 • Podejmowanie działań w celu rozwijania aktywności ludzi biznesu, władz samorządowych, organizacji i mieszkańców na rzecz rozwoju regionu
 • Podejmowanie działań w celu zwiększenie liczby miejsc pracy
 • Podejmowanie działań na rzecz edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia
 • Podejmowanie działań wpływających na rozwój duchowy i społeczny ludności
 • Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej
 • Popularyzację walorów turystycznych, przyrodniczych i ekologicznych Regionu Lubelszczyzny,a w szczególności Gminy Wisznice i okolic
 • Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej na rzecz ogółu społeczności
 • Udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży uzdolnionej znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej
 • Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych, pozbawionym opieki rodziców
 • Upowszechnianie demokratycznej kultury uczestnictwa w życiu publicznym
 • Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
 • Wspieranie turystyki i agroturystyki
 • Wypracowanie wspólnej płaszczyzny działania wszystkich środowisk regionu na rzecz dobra jego społeczności

 


Warning: Unknown: open(/var/www/vhosts/wisznice/wisznice.org.pl/phptmpdir/sess_76huc2ae0ao3kt43u4pkkl5od3, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/vhosts/wisznice/wisznice.org.pl/phptmpdir) in Unknown on line 0