STOWARZYSZENIE FORUM ROZWOJU REGIONU W WISZNICACH

"Nie jesteście sami"

Projekt: „Nie jesteście sami, bądźcie razem z nami” jest sfinansowany ze środków Fundacji PZU i jest realizowany w ramach konkursu „Wzbogacanie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich i w małych miastach” prowadzonego przez Fundację.

Stowarzyszenie „Forum Rozwoju Regionu” od 1 września 2008roku rozpoczęło realizację tego projektu.

Celem projektu jest zaszczepienie w dzieciach i młodzieży chęci poznawania świata i nowych, dotąd nieznanych lub mało znanych dziedzin życia.

Pragniemy pomóc im w rozwijaniu swoich talentów, a także dać możliwość pogłębiania swojej pasji i zainteresowań, oraz podniesienia aktywności fizycznej.
Warsztaty kulinarne

Projekt ma na celu pomoc w integracji dzieci i młodzieży pełno i niepełnosprawnej, która nauczy wszystkich uczestników warsztatów samodzielności, otwartości, tolerancji, a także umożliwi rozwój emocjonalny i intelektualny.

W ramach tego projektu odbywają się warsztaty: taneczne, plastyczne, kulinarne, informatyczne, rehabilitacyjne, medyczne i psychologiczne.

W warsztatach biorą udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Horodyszczu, Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wisznicach, Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Wisznic.

W dniu14 października 2008 roku, nasze Stowarzyszenie zorganizowało nad Zalewem w Horodyszczu imprezę integracyjną rozpoczynającą projekt „Nie jesteście sami, bądźcie razem z nami” sfinansowany ze środków Fundacji PZU, w której wzięły udział zarówno osoby niepełnosprawne z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wisznicach, jak i pełnosprawne ze szkoły Podstawowej w Horodyszczu, Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach. Impreza rozpoczęła się od powitania wszystkich zgromadzonych osób przez Panią Mirosławę Grabek, skarbnika Stowarzyszenia.
Uczestnicy imprezy mieli możliwość przejażdżki bryczką, podczas której mogli poznać uroki piękna przyrody otaczającej wieś Horodyszcze. Dodatkową atrakcją była również możliwość pływania kajakami po Zalewie w Horodyszczu pod opieką wolontariuszy, którzy ukończyli kurs kajakarstwa. Uczestnicy imprezy brali udział w różnego rodzaju grach i zabawach prowadzonych przez wolontariuszy Stowarzyszenia. Główną atrakcją okazała się grochówka przygotowana przez uczestników warsztatów gastronomicznych, która wzbudziła ogromny zachwyt wśród uczestników imprezy, ponieważ była pyszna:)

27 listopada 2008r została zorganizowana dla uczestników warsztatów dyskoteka Andrzejkowa, połączoną z wróżbami i poczęstunkiem, przygotowanym przez uczestników warsztatów kulinarnych.

Realizacja projektu zakończy się 28 lutego 2009r.


Warning: Unknown: open(/var/www/vhosts/wisznice/wisznice.org.pl/phptmpdir/sess_hcaa9e514isd3jkaua74n6glm6, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/vhosts/wisznice/wisznice.org.pl/phptmpdir) in Unknown on line 0